baner

cenová ponuka

 
 
POŽIADAVKY NA DODÁVKU / MONTÁŽ
Vypracovanie PD pre stavebné povolenie ?
Realizácia hrubej stavby v požadovanom materiálovom prevedení (montovaná drevostavba alebo murovaná konštrukcia) ?
Dokončovací balík ?
Prípojky inžinierskych sietí ?
Energetický certifikát ku kolaudácii ?
Revízie k technickému vybaveniu ?
Certifikáty materiálov ?
Inžinierska činnosť ?
Elektrický kotol
Tepelné čerpadlo ClimaCubus
Plynový kondenzačný kotol
Solárny systém pre ohrev teplej úžitkovej vody s bivalentným zásobníkom
Teplovodné kachle
Decentrálny systém vetrania InVENTer
Vonkajšie horizontálne hliníkové žalúzie ovládané elektricky

DOPLNKOVÉ BALÍKY